Handelsbetingelser ved køb på www.elma.dk

Bestilling
www.Elma.dk kan du bestille et stort udvalg af vores test- og måleudstyr. Hvis du har forespørgsler til varer som ikke er på siden, er du altid velkommen til at kontakte os pr. telefon, fax eller mail.

Alle priser på elma.dk er i danske kr. og vises både med og uden moms.  Priserne er dagspriser, og er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: Valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Alle ordrer tillægges forsendelsesomkostninger.
 
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Elma Instruments A/S, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Elma Instruments A/S.
 
Oplysninger om tekniske data, specifikationer og billeder på hjemmesiden er kun vejledende.
 
Elma Instruments A/S bestræber sig på at levere danske betjeningsvejledninger. Men hvis der ikke er nævnt dansk vejledning under produktet vil vejledningen være på engelsk. Tilgængelige manualer kan ses og downloades under de enkelte produkter. Ønsker du hjælp står vi naturligvis til disposition.

Leveringstid
De fleste produkter på hjemmesiden findes normalt på vores lager i Farum. Produkter mærket med grønt er på lager og afsendes inden for 1-3 hverdage. Produkter mærket med orange er pt. ikke på lager. Du kan normalt forvente en leveringstid på 8-14 dage.
 
Betaling
Elma Instruments A/S modtager betaling med Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron og MasterCard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.
Ved betaling med betalingskort, sendes disse oplysninger direkte krypteret til vores betalingsudbyder.
 
Reklamationsret
Som forbruger har man 2 års reklamationsret, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Ved erhvervskøb er reklamationsretten et år.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder også overbelastning og forkert spænding. Batterier, sikringer, måleceller og lignende er ikke omfattet af reklamationsretten.
Elma Instruments A/S tester alle instrumenter/udstyr ved at genskabe den oprindelige konfiguration. Hvis de derefter testes fejlfri, vil det udløse et testgebyr.

Elma Instruments A/S kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af Elma Instruments A/S måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Ved reklamation kan varen indleveres eller sendes til Elma Instruments A/S, Ryttermarken 2, 3520 Farum. Varer der returneres ufranko eller pr. efterkrav modtages ikke. For at fremme ekspeditionen beder vi dig medsende kopi af faktura samt at udfylde en RMA (se under service)
 
Fortrydelsesret
Du har ved forbrugerkøb 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Meddelelsen om fortrydelse skal gives pr. mail på info@elma.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Oplys venligst også fakturanummer.
 
Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.


For at modtage hele købsbeløbet retur må du gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må besigtige og foretage simpel afprøvning af varen, men ikke tage den i egentlig brug. Varen samt evt. tilbehør skal være uden skader, uden tegn på slid, uden ridser samt i rengjort og pæn stand. Vær derfor omhyggelig når du pakker varen ud, undlad at fjern beskyttende folie/plast mm og vær forsigtig så du ikke får lavet ridser eller mærker. Produktet skal gerne se ud som du selv vil forvente at en fabriksny vare ser ud – Kort sagt som da du modtog det.

Emballagen udgør en vigtig del af produktet. Derfor, er den intakte originale emballage en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for fortrydelsesretten er opfyldt.

I tilfælde af værdiforringelse fratrækkes dette i beløbet som refunderes.
Bemærk - fortrydelsesret er ikke gældende ved erhvervskøb.
 
Persondataoplysninger
Når du handler på elma.dk skal du aflevere oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnumre.
Disse oplysninger leveres ikke videre til tredjemand.
 
I forbindelse med levering af varer kan det være nødvendigt at videregive oplysninger til tredjemand, eksempelvis Post Danmark eller anden fragtfører, og du vil derfor ved bestilling af varer på elma.dk samtykke i, at vi kan videregive oplysninger, der er nødvendige for ordrens gennemførelse og levering.
Ved betaling med betalingskort, sendes disse oplysninger direkte krypteret til vores betalingsudbyder.
Elma Instruments A/S har IKKE adgang til dine kortoplysninger. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.
 
 
Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Ved køb på www.elma.dk  gælder særlige betingelser for virksomheder. Bemærk bl.a.:
 
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode
Elma Instruments A/S forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
 
Se i øvrigt vores erhvervs salgs- og leveringsbetingelser.
 
Alle priser på elma.dk er ekskl. forsendelsesomkostninger.
 
1. Generelt
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle ordrer og leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
 
2. Priser

Alle de i prisoplysninger og prislister angivne priser er i danske kroner og at forstå netto ekskl. skatter og afgifter, ab Elma Instruments’s lager og ekskl. emballage og leveringsomkostninger. Elma Instruments A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de oplyste priser og prislister.
 
3. Tilbud og ordrebekræftelser

Alle tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, såfremt intet andet er anført. Købers bestillinger/ordrer er i øvrigt først bindende for Elma Instruments A/S, når varen er afsendt eller der foreligger ordrebekræftelse.
 
4. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Ved senere betaling debiteres pt. 1,2% rente pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til helt eller delvist at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav.
 
5. Ekspeditionsgebyr
Ved ordrer under DKK 500,- netto kan tillægges et ekspeditionsgebyr på DKK 50,-.
 
6. Levering

Forsendelse sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt skriftligt. Oplyste leveringstider f.eks. i tilbud er anslåede og at regne fra ordremodtagelse. Elma Instruments A/S tager forbehold for leveringsvanskeligheder fra vores leverandører samt strejke, lock-out og andre uforudsigelige forhold, der kan forsinke en leverance. Der faktureres forsendelsesomkostninger på kr. 89,-. Erstatningskrav, som følge af forsinket eller manglende levering, anerkendes ikke.
 
7. Forbehold/ændringer
Elma Instruments A/S tager forbehold for fejl og mangler i trykte data, beskrivelser, tilbud m.m. Specifikationer kan ændres uden varsel.
 
8. Returvarer
Varer tages kun retur efter forudgående aftale og kun såfremt de er ubeskadigede og i original emballage. Eventuel returnering skal ske franco til Elma Instruments A/S adresse. Årsag til returnering skal angives og følgeseddel eller fakturanummer skal vedlægges varen. Ved kreditering fratrækkes et beløb på 20% af varens værdi, dog min DKK 50,- samt et test- og klargøringsgebyr. Returnering skal ske franko til Elma Instruments A/S adresse. Skaffevarer kan ikke returneres.
 
9. Reklamationer/ansvar for mangler
Køber skal omgående og senest 8 dage efter modtagelse af varen gøre indsigelse imod eventuelle fejl eller mangler. Elma Instruments’s ansvar for fabrikationsfejl er gældende i 1 år fra fakturadato. Indenfor denne periode afhjælpes eventuelle mangler ved reparation eller ombytning til et tilsvarende instrument efter Elma Instruments’ valg. Herudover påtager Elma Instruments A/S sig ikke yderligere ansvar for mangler, hvorfor køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Eventuel returnering skal ske franco til Elma Instruments A/S adresse.
 
10. Produktansvar
Elma Instruments A/S er kun ansvarlig for skade, som forvoldes af det leverede, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Elma Instruments A/S. Produktansvaret er gældende i et år fra fakturadato og kan ved tingsskade ikke overstige kr. 150.000.
 
11. Ansvarsbegrænsning
Uanset hvad der foran er anført, og uanset eventuel påvist uagtsomhed er Elma Instruments A/S aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvadenten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.
 
12. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til produktet forbliver hos Elma Instruments A/S, indtil købesummen og evt. andre udeståender er betalt til os. Tilbud, manualer, diagrammer og andet materiale må ikke uden vor skriftlige accept videregives til tredje person.